Section
Segment

Sjóðsstreymisyfirlit

Handbært fé samstæðunnar lækkaði um 81 m. USD á árinu 2014 og var 207 m. USD í árslok. Þróunin sést á grafinu hér að neðan. Handbært fé frá rekstri samstæðunnar nam 234 m. USD. Fjárfestingarhreyfingar lækkuðu á milli ára og námu 88 m. USD en þar munar mest um lok framkvæmda við Búðarhálsvirkjun. Afborganir lána umfram lántökur námu 207 m. USD og greiddur arður 13 m. USD vegna rekstrarársins 2013.

Segment
Segment

Eins og áður segir námu fjárfestingarhreyfingar 88 m. USD en einungis 18 m. USD voru vegna viðhaldsfjárfestinga tengdum aflstöðvum og flutningsmannvirkjum fyrirtækisins. Frjálst sjóðsstreymi nam því 216 m. USD. Frjálst sjóðsstreymi getur félagið til dæmis notað til að fara í nýjar fjárfestingar, sem námu um 78 m. USD, borga niður skuldir eða greiða eigendum arð. Síðustu ár hefur áherslan verið á að lækka miklar skuldir fyrirtækisins. Handbært fé fyrir fjármögnunarhreyfingar nam því 146 m. USD.

Landsvirkjun mun næstu ár áfram leggja höfuðáherslu á að greiða niður skuldir fyrirtækisins. Langstærstur hluti af handbæru fé fyrirtækisins frá rekstri mun því, líkt og síðustu ár, fara í að lækka skuldir. Nettó skuldir hafa lækkað um 633 m. USD frá árslokum 2009 en þrátt fyrir það er Landsvirkjun ennþá mjög skuldsett, en nettó skuldir eru 6,6 sinnum EBITDA (rekstrarhagnaður fyrir afskriftir). Markmið Landsvirkjunar er að ná hlutfallinu niður fyrir 5 innan nokkurra ára. Takist það verður meira svigrúm til að greiða eigendum arð og endurfjármagna erlendar skuldir til langs tíma á hagstæðum vaxtakjörum.

Segment
Segment
Segment

Handbært fé frá rekstri hefur staðið undir fjárfestingum síðustu ára. Þá er átt við að þegar búið er að taka tillit til fjárfestinga hefur verið jákvæður afgangur af handbæru fé frá rekstri. Það er forsenda þess að Landsvirkjun hefur getað lækkað skuldir síðustu ár.

Section
Segment

Fylgiskjöl

Hér má sækja ársreikning Landsvirkjunar 2014 á rafrænu formi. Skjölin innhalda annars vegar ársreikninginn í heild sinni í Acrobat (pdf) skjali og hins vegar helstu stærðir í Excel (xls) skjali. Einnig er hægt að sækja ársskýrsluna í Acrobat (pdf) skjali.